Usluge u sklopu „DOG TRAINING CENTRA“

1. INDIVIDUALNI TRENING (SA VLASNIKOM I PSOM)
2. OBUKA POSLUŠNOSTI PASA SA BORAVKOM PSA U PANSIONU
3. OBUKA SPASILAČKIH PASA
4. OBUKA PASA ZA RAZMINIRANJE
5. OBUKA SVIH SLUŽBENIH PASA
6. OBUKA LOVAČKIH PASA
7. OBUKA PASA ZA POTRAGU TARTUFA
8. PREODGOJ I REHABILITACIJA PASA
9. ŠKOLA TRIKOVA ZA PSE
10. USLUGA ŠETANJA PASA
11. PRIPREMA IZLOŽBENIH PASA
12. RING DRESURA
13. TEČAJEVI POSLUŠNOSTI
14. TEČAJEVI ZA ŠTENCE

16. TEČAJEVI ODGOJA I SOCIJALIZACIJE
17. UZGOJ RADNIH I DRUGIH PASA
18. VOĐENJE SEMINARA I EDUKACIJA LJUDI
19. ORGANIZACIJA SEMINARA I TEČAJA
20. PROFESIONALNO FOTOGRAFIRANJE PASA
21. OBUKA PASA ZA ČUVARSKU NAMJENU
22. OBUKA PASA ZA ZAŠTITU OBJEKATA
23. OBUKA PASA ZA OSOBNU ZAŠTITU
24. OBUKA PASA ZA DETEKCIJU ALKOHOLA, DROGA, EKSPLOZIVA…
25. OBUKA PASA ZA VODIČE SLIJEPIH
26. PRIPREMA PASA ZA RADNE ISPITE
27. PROCJENA STRUČNE OSOBE O AGRESIVNIM PSIMA I PSIMA OPASNIM ZA OKOLINU